Friday, May 21, 2010

Pagi hariku di terminal Jogja...

tak pernah cukup kata yang sanggup melukiskan hatiku,
aku bahagia, boleh mereguk manis cinta
sekali lagi dengannya dalam ruang dan waktu
tanpa terpisah oleh jarak dan ribuan penantian
siang dan malam...

Edutria | Jogjakarta, 140310 - pagi hari disebuah ruang tunggu terminal Giwangan

No comments:

Post a Comment